İDEAL KENT (Kent Araştırmaları Dergisi) 11. SAYI: “Buralar Eskiden Bağ idi” ANKARA’NIN SEMTLERİ
Ankara: Kahverengi bir şehir… “Yedi düvel”e, yine aynı yedi düvele benzemeye çalışarak meydan okuyan, “Cumhuriyet’in ütopyası” ama illa ki de her siyasal devrin “deneme tahtası”. Osmanlı’nın, Hisar ve eteklerinden ibaret 25-30 bin nüfuslu mütevazı Orta Anadolu şehri, bozkır kasabası. Bugünün, nüfusu artık 5 milyona dayanmış metropolü. Memleketin 90 yıllık “makarrı idaresi”. Anka’nın hikâyesine benzer, Ankara’nın tarihi. Bugün ...
İDEAL KENT (Kent Araştırmaları Dergisi) 10. SAYI: KENTİN SANATI, SANATIN KENTİ
“Şehrin havası özgür kılar” sözü, Ortaçağ şehirlerinden günümüze için-de kaybolma imkanı yaratan yerleşimlerin vaad ettiği imkanlara gön-derme yapar. Birey olma, yalnızlaşma ihtimali bulunsa bile birincil ilişkilerin yarattığı baskılardan büyük ölçüde kurtulma, yeni ve farklı ilgiler/alışkanlıklar geliştirme, üretken ve yaratıcı olma...
İDEAL KENT (Kent Araştırmaları Dergisi) 9. SAYI: KENTİN BEDENİ: MARDİN
İDEAL KENT (Kent Araştırmaları Dergisi) 9. SAYI: KENTİN BEDENİ: MARDİN İdealkent Dergisi, bu sayısında özel olarak Mardin’i ele almaktadır. Mardin, coğrafi konumu itibariyle tarihte pek çok ilkin yaşandığı Mezopotamya havzasının yukarı kısmında yer almaktadır. Bu açıdan Mardin, insanlık tarihinde dini, siyasi, ticari, ekonomik, hukuki, vb. pek çok yeniliğin doğal yansımalarının ve uzantılarının...
 1