İDEAL KENT (Kent Araştırmaları Dergisi) 13. SAYI: Kent Fragmanları çıktı
Adına kent ya da şehir dediğimiz olguyu düşündüğümüzde aklımızdan film şeridi gibi bir dizi fotoğraf mutlaka geçer, fragmana dönüşür. Kimisi için kent başta ekonomik dinamiklerin temelidir, kimisi için kültürel odak noktasıdır, kimisi için medeniyetin doğum yeridir, kimisi için ise “gazetenin arkasındaki” tanınmayan yüzdür, kalabalıkta kimseye dokunmadan geçilebilen bir özgürlük alanıdır...
İDEAL KENT (Kent Araştırmaları Dergisi) 14. SAYI: GÖÇ-I çıktı
Göç tartışmaları; entegrasyon, asimilasyon, bütünleşme, ayrımcılık, dışlama vb. zorlu kavramların etrafında dönmeye devam ediyor. Göç sosyolojisi disiplini, çok-kültürlülük, melez kimlikler ve yeni vatandaşlık hakları (küresel, ekolojik vb.) tartışmalarını da kapsamına alarak çok boyutlu hale geliyor. Örneğin, günümüzde göçmenlerin ulus-ötesi bağları, göçmen girişimciler, etnik marketler, göçmen gençlerin eğitim ve kimlik sorunları, göçmenlerin sosyal uyumu ve geleceği gibi konular göç çalışmalarında yeni çalışma alanları olarak karşımıza çıkıyor.
İDEAL KENT (Kent Araştırmaları Dergisi) 11. SAYI: “Buralar Eskiden Bağ idi” ANKARA’NIN SEMTLERİ
Ankara: Kahverengi bir şehir… “Yedi düvel”e, yine aynı yedi düvele benzemeye çalışarak meydan okuyan, “Cumhuriyet’in ütopyası” ama illa ki de her siyasal devrin “deneme tahtası”. Osmanlı’nın, Hisar ve eteklerinden ibaret 25-30 bin nüfuslu mütevazı Orta Anadolu şehri, bozkır kasabası. Bugünün, nüfusu artık 5 milyona dayanmış metropolü. Memleketin 90 yıllık “makarrı idaresi”. Anka’nın hikâyesine benzer, Ankara’nın tarihi. Bugün ...
İDEAL KENT (Kent Araştırmaları Dergisi) 10. SAYI: KENTİN SANATI, SANATIN KENTİ
“Şehrin havası özgür kılar” sözü, Ortaçağ şehirlerinden günümüze için-de kaybolma imkanı yaratan yerleşimlerin vaad ettiği imkanlara gön-derme yapar. Birey olma, yalnızlaşma ihtimali bulunsa bile birincil ilişkilerin yarattığı baskılardan büyük ölçüde kurtulma, yeni ve farklı ilgiler/alışkanlıklar geliştirme, üretken ve yaratıcı olma...
İDEAL KENT (Kent Araştırmaları Dergisi) 9. SAYI: KENTİN BEDENİ: MARDİN
İDEAL KENT (Kent Araştırmaları Dergisi) 9. SAYI: KENTİN BEDENİ: MARDİN İdealkent Dergisi, bu sayısında özel olarak Mardin’i ele almaktadır. Mardin, coğrafi konumu itibariyle tarihte pek çok ilkin yaşandığı Mezopotamya havzasının yukarı kısmında yer almaktadır. Bu açıdan Mardin, insanlık tarihinde dini, siyasi, ticari, ekonomik, hukuki, vb. pek çok yeniliğin doğal yansımalarının ve uzantılarının...
 1