Şehirciliğin Kuramsal Temelleri

 

Kitabın Adı: Şehirciliğin Kuramsal Temelleri

Kitabın Yazarı : Ruşen KELEŞ

Dizi Editörü :  Zafer Çelik

Çevirmen Adı : (çeviri bir eser ise)

Yayınevi: İdeal Kent Yayınları

Orijinal adı: (çeviri bir eser ise)

Orijinal dil: (çeviri bir eser ise)

Türü: Kitap

Cilt Bilgisi: (Amerikan Cilt, 13,5x21 cm)

Kağıt Bilgisi: Ivory 70 gr

Basım Tarihi: (Haziran 2016)

Basım Bilgisi: (1. Basım)

Sayfa Sayısı: 320

Kitap Boyutları: 13,5x21

Kitap Ağırlığı: 210 gr

ISSN No: 978-605-83819-2-6

Barkod No: 9786058381926

Etiket Fiyatı: 18 TL

KDV : (%8)

Çıkış tarihi: Haziran 2016

Dağıtım ve Satış:

Birleşik Dağıtım Kitabevi

Tuna Cad. 3/1 Kızılay/Ankara ¨ Tel: 0312 431 89 60 Faks: 0312 432 19 65

Şehirciliğin kuramsal temelleri denilince; uzun bir geçmişi olan, başka bilim dallarınınkinden bağımsız yerleşmiş bazı ku¬ramlar akla gelmemelidir.40-50 yıldan kısa bir geçmişe sahip bu¬lunan bir disiplinden, bu kadarını beklemek gerçekçi olmaz. Ama, şu da bir gerçek ki, şehircilik disiplinini, kuramsal temellerden ta-mamen yoksun, yalnız uygulamaya dönük birtakım bilgilerin bir yığınından ibaret saymak da yanıltıcıdır. Belki, bir yandan başka bilim dallarındaki kuramsal gelişmelerin, bir yandan da şehircili¬ğin kendi öz gelişmesinin etkisiyle, son 15-20 yıl içinde, şehirciliği kuramsal bir temele oturtmak amacıyla önemli çabalar harcandığı görülüyor. Bu çabalar sonucunda, hem şehir, hem de plânlama kav¬ramları, yavaş yavaş kuramsal bir içeriğe sahip bulunan konular durumuna gelmektedirler. Bu gelişmenin dikkati çeken yönü, kuram geliştirme çabalarında, sosyal bilimlere özgü yöntem, yaklaşım ve kuramlardan geniş ölçüde yararlanılmakta olmasıdır. Bu nedenledir ki, bu kitapta, şehirciliğin kuramsal temellerine sosyal bilimler açısından yaklaşılıyor. Bunu, şehircilik disiplininin, bu¬rada ele alınanlar dışında kuramsal temeli bulunmadığını varsaydı¬ğımızdan değil, fakat şehircilikteki gelişmelerin doğrultusunu, mi¬marlık ve mühendislikten çok, sosyal bilimlere dönük gördüğümüz için tercihe değer bulduk.