1. Sayı tam metin için resme tıklayınız!
İçindekilerSöyleşi-


Akedemyanın Velut Kalemi”: Prof. Dr. İlhan Tekeli ile Kent Üzerine

Orçun İmga-Hakan Olgun

Tam Metin  [Pdf]

Makaleler-Prolog

Türkiye’de Kentleşme Kime Ne Kazandırıyor? Kente Teorik Bakışlar

Ruşen Keleş

Özet I Tam Metin  [Pdf]


Kent Çalışmalarının Geçmişi ve Bugünü: Hakim Paradigmalar ve Yeni Sorunsallar

Tahire Erman

Özet & Abstract


Kentin Tanımlanmasında Sosyolojik Yaklaşımlar: Toplumsal Süreç ve/veya Mekânın Çözümlenmesi

Eylem Özdemir

Özet & Abstract


İdeal Arayışında Bir Dönüm Noktası: Yıldız Şehirler

İ. Eren Kürkçüoğlu

Özet & Abstract


Ütopya’dan Distopya’ya: “Modern Şehircilik” ve Kritiği

Hakan Olgun

Özet & Abstract


Karşılaştırmalı Tarih Yöntemi Bağlamında Kent Tarihçiliğinin Sorunları

Neslihan Ünal

Özet & Abstract


Tuğla Yüzeyli Binalar Kent Kimliğini Belirleyici Öğelerden Birisi Olabilir mi?: Eskişehir Örneği

Emrah Gökaltun

Özet & Abstract

Kent Yazıları


Dünyanın En Güzel Şehri

Mehmet Ali Kılıçbay 

Özet I Tam Metin  [Pdf]


Üst Üste Gelen “Tarih”ler ve Renkli “Medeniyet”ler Şehri: Kâhire

Güray Kırpık

Özet I Tam Metin  [Pdf]

Kitap Eleştirisi


“Kentler: Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği

Zafer Çelik 

Özet I Tam Metin  [Pdf]