10. Sayı tam metin için resme tıklayınız!
İçindekilerMakaleler-


Karşılaşmanın Büyüsü, Kentin Sineması: Yetim’den Hejar’a Değişen İstanbul Hakikati

Bahar Şimşek

Özet & Abstract


Post-Yugoslav Bağlamda Belgrad ve Sinema

Özgür Yaren

Özet & Abstract


Film Festivalleri: Kentler, İzleyiciler ve Endüstri

Bilge Taş

Özet & Abstract


Kent Hakkı Bağlamında Kamusal Alanın Yeniden Talebi ve Kamusal Alanda Sanat

Ahmet Suvar Arslan

Özet & Abstract


“Kent+Sanat=İsyan”: Güzel Sanatlardan Biri Olarak Direniş

Levent Şentürk

Özet & Abstract


Kentsel Hareketler: Protesto, Karşı Hafıza ve Yaratmama Olasılığı

Neslihan Ercan

Özet & Abstract


Bir Sanat Eseri Olarak Kent: Görsel Düzensizlik

Methiye Gül Çöteli

Özet & Abstract


Bir Şehir Filozofu Olarak Henri Lefebvre ve Gündelik Yaşam Sanatı

Senem Kurtar

Özet & AbstractKamusal Sanatın ‘Kamusallığı’: Erişim, Aktör, Fayda Yaklaşımı

Müge Akkar Ercan

Özet & Abstract


Gündelik Hayatın Tiyatrosu: Alsancak’ta Teatral Etkinlikler

Pınar Kılıç Çalgıcı

Özet & Abstract

Söyleşiler-

“Yeni Türk Edebiyatında Edebiyat Mahfilleri” Üzerine Turgay Anar ile Söyleşi

Fatih Çalmaz

Özet I Tam Metin  [Pdf]


“Ankara’da Edebiyat Mahfilleri” Üzerine Mehmet Aycı ile Söyleşi

Fatih Çalmaz

Özet I Tam Metin  [Pdf]


“Kentin Sanatla Olan Hikâyesi” Üzerine Deniz Artun ile Söyleşi

Esra Can

Özet I Tam Metin  [Pdf]