Bir Semt Monografisine Doğru: Cebeci’ye Bakmak

Funda Şenol Cantek - Besim Can Zırh

Cumhuriyet tarihiyle yaşıt bir semt olan Cebeci, başlangıçta, Yenişehir’in bir uzantısı olarak konumlandırılmıştır. Memur nüfusun ikametine açılan semtte, zaman içinde eğitim vermeye başlayan Mülkiye, Tıbbiye, Harbiye ve Konservatuar, şehre şahsiyetini kazandırmıştır. Hem geçmişte, hem de günümüzde nüfus profilini ağırlıklı olarak öğrencilerin ve memurların oluşturduğunu söyleyebileceğimiz semt, bu sebeple değişime, dönüşüme açık, canlı bir muhittir. Ayrıca, belli başlı Ankara semtlerine hemhudut olması, temel ulaşım akslarına bir aktarma merkezi teşkil etmesi gibi nedenlerle Cebeci’ye bir “istasyon semt” de diyebiliriz. Bu çalışma, literatür taraması, derinlemesine mülakatlar ve katılımlı gözlem metoduyla, Cumhuriyet Ankarası’nın en eski semtlerinden olan Cebeci’nin sosyo-ekonomik ve kültürel özelliklerini saptamayı amaçlamaktadır. 

Anahtar kelimeler: Cebeci, monografi, semt tarihi, istasyon semt


*Towards a Neighborhood Monograph: Looking to Cebeci

As a neighborhood established during the early years of the Turkish Republic, Cebeci was initially a part of Yenişehir (Kızılay) neighborhood and spontaneously became a popular residential area for middle-ranking civil servants. With the establishment of Mülkiye (administrative), Tıbbiye (medical) and Harbiye (military) colleges and a conservatoire, the neighborhood took on a personality as a residential area hosting a demographic profile that includes higher education students and civil servants. Cebeci is also coterminous with and functions as a transportation hub for three major neighborhoods, each of which has a particular socio-economic and cultural neighborhood personality. In this sense, it may not by inappropriate to describe Cebeci as a 'station neighborhood', where two main types of residents dwell. On the one hand, there are those who choose to settle in the neighborhood for a specific purpose, and for a more or less fixed term; on the other hand, there are those who 'stop over' on their path of upward mobility toward more privileged neighborhoods. Based on ethnographic research, this study aims to understand the ongoing production of this space by these two main resident groups. In doing so, we hope to take a step toward monographic studies of neighborhoods in Ankara. 

Keywords: Cebeci, monography, neigborhood history, station neigborhood