Ankara’da Her Yolun Çıktığı Semt: Kızılay

Yasemin İlkay

Kızılay, ulus devletin inşasından günümüze, tarihsel olarak farklı kentsel deneyimlerin ve mekânsal aidiyetlerin öbekleştiği bir semt olmuştur. Bu farklılaşma, Kızılay’ın bir yer olarak tarihsel anlamı, mekânsal biçimi ve işlevi üzerine verilen siyasi mücadeleler temelinde ve sosyo-mekânsal üretim süreci içinde gerçekleşmiştir. Kızılay’ın merkezî semt oluşu salt konumundan kaynaklanmamaktadır. Mücadelelerin de üzerinde yoğunlaştığı bu semtte, kolektif algı ve deneyimler de süreç içinde dönüşmektedir. Ancak, Kızılay gibi simgeselliğini tarihsel birtakım mücadelelerden alan bir mekânın, her ne kadar izleri silinmeye çalışılsa da, bugün de, bundan sonra da siyasi mücadelelere konu olacağı söylenebilir. Çalışmada Kızılay bir semt olarak irdelenirken, bu mücadelenin izleri sürülecektir. 

Anahtar kelimeler: semt, aidiyet, tarihsel anlam, mekânsal form, kentsel işlev, siyasi mücadele, mekânsal-simgesel dönüşüm, Kızılay 

*Kızılay: The Neighbourhood All Roads Lead to in Ankara

Kızılay is a neighbourhood at which historically different urban experiences and spatial attachments have been concentrated. This differentiation has been shaped on the base of political struggles about the historical meaning, spatial form and function of the place through a sociospatial process of production. Kızılay is not only a spatially central district, but also it is a place where political struggles have been concentrated at. The collective perception and experiences have been transformed, however, it is obvious that Kızılay will be on the focus of spatial-political debates today and tomorrow, although its symbolic meaning is attempted to be erased several times. In this study, Kızılay is examined as a neighbourhood through tracing the political struggles. 

Keywords: neighbourhood, place attachment, historical meaning, spatial form, urban function, political struggle, spatial-symbolic transformation, Kızılay