13. Sayı tam metin için resme tıklayınız!
İçindekilerMakaleler-


Bir Meta Olarak Kent Biçiminin Tasarımı ve Üretimi -Kavramsal Bir Çerçeve Önerisi-

Yener Baş

Özet & Abstract


Ayrışma-Ayrıştırma Temelli Mekansal Pratiklerin Toplumsal Pratiklerle İlişkisi Üzerine Bir Çalışma

Asiye Akgün

Özet & Abstract


‘Yeşil Siyasal Düşüncenin Varlık ve Meşrûluk Temellerine İlişkin Eleştirel Bir Değerlendirm

Berk İlke Dündar

Özet & Abstract


‘Dekomodifikasyon’dan ‘Komodifikasyon’a: İsveç Konut Politikasında Neoliberal Eğilimler

Hakan Olgun

Özet & Abstract


Kent Meydanının Sosyo-Kültürel Arka Planı

Hasan Taşçı

Özet & Abstract


6360 Sayılı Yasa Uyarınca Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Yapısı Üzerine Bir Araştırma

Asım Mustafa Ayten

Özet & Abstract


Planlama Piyasasının İki Yeni Dinamiği: Parçalama ve Tekelleşme

Ali Cenap Yoloğlu

Özet & Abstract


Mimarlık Eğitiminde Konuşul-a-mayanlar: Politika ve Siyaset

Emel Birer - Gonca Arık Çalışkan

Özet & AbstractTürkiye’de Kent Müzeleri

Ayşe Nur Şenel Fidangenç

Özet & Abstract