18. Sayı tam metin için resme tıklayınız!
İçindekilerMakaleler-


Tipomorfoloji: Kentsel Mekânın Yapısını Anlamak

Tan Kamil Gürer

Özet & Abstract


Bir Mekânsal Modernleşme Öyküsü: Erzurum Kenti ve Kentsel Mekânında İkili Dokunun Oluşumu

Neslihan Kulözü

Özet & Abstract


Kırklareli Kent Algısı Üzerine Deneysel Bir Çalışma

Hatice Meltem Gündoğdu - Azem Kuru - Mete Korhan Özkök

Özet & Abstract


Türkiye Şehir Planlama Pratiğinin Kentsel Morfoloji ve Tipoloji Üzerindeki Etkileri, Siverek Kenti İçin Bir Değerlendirme

Serkan Sınmaz - Hanife Ahsen Özdemir

Özet & Abstract


Isparta Kentinde Yaşanan Modernizmin Kent Kültürü ve Tipolojisi Üzerine Yansımaları

Ş. Gülin Beyhan

Özet & Abstract


Doğu Karadeniz Bölgesi Geleneksel Konutlarında Mekânsal Kademelenme

Merve Saatçı - Deniz Erinsel Önder

Özet & Abstract


19. Yüzyılın İkinci Yarısından Günümüze Galata/Karaköy’de Kent Morfolojisi ve Yapı Türlerinin İncelenmesi

Figen Orçun Kafesçioğlu

Özet & Abstract


Zihinsel Haritaların Biçimlenmesinde Ulaşım Ağı Bağlamında Yerleşme Tipolojisinin Etkisi; Toronto Örneği

Nilgün Çolpan Erkan

Özet & AbstractÜst Gelir Grubu Konut Tercihi Olarak Rezidans Kullanımı

Hatice Sadıkoğlu - Ahsen Özsoy

Özet & Abstract


Sürdürülebilir Yerleşim Modellerinin Karşılaştırılması: Eko-Kent ve Yavaş Kent

Zehra Çetinkaya - Ayşen Ciravoğlu

Özet & Abstract

Tasnif Dışı-

Söylemin Üretimi İle Üretim Söylemi Arasında Kamunun Mimarlığı: Arkitekt ve Bayındırlık İşleri Dergisi

Bilge İmamoğlu

Özet & Abstract


Kenti Yürüyerek Keşfetmenin Sosyolojisi

Selin Önen

Özet & Abstract


Yusuf Atılgan’ın “Bodur Minareden Öte” Öyküsünde Mekânın Diyalektiği Üzerine

Merve Şen

Özet & Abstract