20. Sayı tam metin için resme tıklayınız!
İçindekilerAçılış Makaleleri-


ICOMOS

Cevat Erder


Makaleler-

Tarihi Çevrelerde Kentsel Koruma ve Kentsel Yenileme Eğilimleri: Yasal ve Yönetsel Çerçeve

Safa Avcıoğlu

Özet & Abstract


Tarihi ve Kültürel Miras Alanlarında Devingen ve Evrimsel Bir Yer Kimliği Kavramsallaştırması

Müge Akkar Ercan

Özet & Abstract


Modernin Güçlü Sahnesi Erken Cumhuriyet Dönemi Ankara’sında Kolektif Belleğin İnşası ve Toplumsal Unutma Süreci

Zeynep Uludağ-Hilal Aycı

Özet & Abstract


Kent Kimliğinin Kurumsal Kimlikler Altında Ezilmesi; Kentsel Kimliğin Parçalanması

Suat Apak - Hande Apak - E. İpek Öziltürk

Özet & Abstract


Bursa Kent Belleği ve Kimliğinin İnşasında Anıt Ağaçların Rolü  

Pınar Yurdadön Aslan - Duygu Özkır - Yasemin Ofluoğlu

Özet & Abstract


Kentsel Markalaşma Stratejilerinin Kent Belleği ve Kent İmgesi Üzerine Etkileri: Ankara Örneği

Zeynep Eraydın

Özet & Abstract


Eskişehir’in Geçmişteki ve Bugünkü Kent Belleğinin Zihin Haritaları Üzerinden Okuma Denemeleri

Ayşen Çelen Öztürk

Özet & AbstractKimlik ve Bellek Sorunu Sarmalında Kentler: Amasra Kenti Örneğinde Fırsatlar ve Tehditlerin Değerlendirilmesi

Sezen Aslan - Perihan Kiper

Özet & Abstract


Kültürel ve Endüstriyel Miras Olarak Ankara Şeker Fabrikası

Nevin Turgut Gültekin

Özet & Abstract


Yereli Korumak ve Türkiye’de Kent Müzeleri

Ayşe Nur Şenel Fidangenç

Özet & Abstract


Kentsel Mekânın Fiziksel Katmanları, Konut Dokusunun Oluşumu ve Feneryolu Mahallesi’nin “Risk”li Dönüşümü

Burcu Arıkan

Özet & Abstract

Söyleşi-

Prof. Dr. Nuran Zeren Gülersoy İle “Europa Nostra” üzerine bir söyleşi

Açalya Alpan


Kitap İnceleme-

Bir Devlet Adamından Medeniyet Manifestosu: Medeniyetler ve Şehirler

Kamil Yeşil