Urban Gardens in Vienna and Istanbul: A Review

Burçin Henden Şolt - Gamze Kaymak Heinz

The vegetable garden of Michelle Obama in The White House, as well as the ‘community gardens’, ‘city farms’ or ‘hobby gardens’ owned by city-dwellers all around the world, herald a new urban lifestyle in the pursuit of healthy food cultivated in personal gardens. Repercussions ofthis current, seen primarily in New York, London and Berlin among others, also began in Vienna and Istanbul and grabbed public attention. This tendency should be considered not as a temporary trend, but a desire of inhabitants to establish a connection with their environment, even if it is only for economic purposes, to have a say in urban design or to raise ecologic awareness. The objective of this study was to analyze common, similar or different aspects of community gardens in Vienna, the Austrian capital and Istanbul, the most important city in Turkey, with respect to formation and implementation; these gardens are called ‘common gardens’ or ‘hobby gardens’ as an aspect of urban agriculture needed by people with common grounds despite certain differences in realization with regard to social dynamics of relevant place. Istanbul is known for dense housing, while Vienna is famous for its wide green spaces; nevertheless, productive landscaping, gardens and balcony gardening are gradually becoming more popular among inhabitants in both cities, especially in central areas. Fertile, historical landscaping keeps diminishing in Istanbul where green-less housing dominates; therefore, these applications bring the historical identity and cultural richness into our day; besides, they inspire new productive spaces and remind the importance of present ones

Anahtar Kelimeler: Hobby gardens, Istanbul urban gardens, Viennese urban gardens, Local government, Urban Farming

*Viyana ve İstanbul’daki Kent Bostanları: Bir Değerlendirme

Gerek Michelle Obama’nın Beyaz Saray’daki sebze bahçesi, gerek dünyanın bir çok kentinde sade vatandaşların “Community Gardens”, “City Farms” veya “hobi bahçeleri” adı altında birer kent bostanına sahip olup, kendi bahçelerinin bahçıvanı olarak “sağlıklı” üretilmiş gıdalarını garanti altına almak istemeleri, kentte farklı bir yaşam biçiminin habercisidirler. New York, Londra ve Berlin gibi bir çok kentte görülen bu akımın uzantıları “ortak bahçeler” veya “kent bostanları” tanımlamalarıyla Viyana ve Istanbul’da da başlatılmış ve kamu oyunun ilgisini kazanmıştır. Bu eğilim geçici bir moda olarak algılanmaması, ister ekonomik amaçla ister kentsel tasarımda söz sahibi olmak, isterse de ekolojik farkındalığın artışı için olsun, kent sakinlerinin çevreleriyle bağlantı kurma isteği olarak görülmesi gerekir. Bu çalışmada hayata geçirilişi bulundukları yerin toplumsal dinamiklerine bağlı olarak, farklılıklar gösterse de, ortak paydaları insanların ortak ihtiyacı olan ve aynı zamanda kent tarımcılığının bir boyutu olan, “ortak bahçe” veya “hobi bahçesi” olarak adlandırılan “kent bostanları”nın Avusturya’nın başkenti Viyana’da ve Türkiye’nin en büyük kenti İstanbul’daki oluşumları ile uygulamalarındaki ortak, benzer veya farklı boyutları araştırılmıştır. Hem yapılaşmanın çok yoğun olduğu İstanbul’da, hem de yeşil alanları azınsanmayacak ölçeklere sahip Viyana’da, özellikle şehir içinde, üretken peyzajlar, bostanlar, balkon bahçeleri yapmak giderek daha çok insanın ilgisini çekmektedir. Yeşilsiz yapılaşmanın hakim olduğu İstanbul coğrafyasında giderek azalan üretken, tarihi peyzajları bir yandan tarihsel kimliği ve kültürel birikimi günümüze taşırken, diğer yandan yeni üretken alanlara ilham kaynağı olmakta ve halihazırda sahip olunanların önemini yeniden hatırlatmaktadırlar.

Keywords: Hobi bahçeleri, İstanbul kent bostanları, Viyana kent bostanları, Yerel yönetimler, Kentsel tarım