22. Sayı tam metin için resme tıklayınız!
İçindekilerMakaleler-

Between the Urban and the Natural: Green Marketing of Istanbul’s Gated Community Projects

Alpaslan Nas

Özet & Abstract


Kolektif Bellek ve Kentsel Mekan Algısı Bağlamında İstanbul Tuzla Köyiçi Koruma Bölgesi’nin Mekansal Değişiminin İrdelenmesi

Seçil Avcıoğlu - Oya Akın

Özet & Abstract


Kentsel Kimliğin Dönüşümünde Kentsel Politikaların Etkisi: Şişhane Bölgesi, İstanbul

O. Hazal Yeğenağa - Yasemen Say Özer

Özet & Abstract


Kent Planlamada Omurga Kavramı ve Tarihi Yarımada Örneği

Eda Ekinci - Esin Özlem Aktuğoğlu Aktan

Özet & Abstract


İstanbul’da Tarihi Kumkapı’nın Son Yirmi Yıldaki Fiziksel Değişimi (1994-2013)

Selin Birgü - Elif Mıhçıoğlu Bilgi

Özet & Abstract


Kumkapı Hisarında Bir Teneke Mahallesi: 19. Yüzyıl İstanbul’unda Erken Modern Kent Yoksulluğu

Egemen Yılgür

Özet & Abstract


Kültürel Miras Yönetimi; İstanbul Tarihi Yarımada Örneği Değerlendirme ve Öneriler

Saniye Akça

Özet & Abstract


Realizm-Ütopizm Kıskacında Şehir ve İstanbul: Ev ve Şehir Vakfı, Deprem Çalışma Grubu ve Yeni Şehirler Projesi Üzerine

Halil İbrahim Düzenli

Özet & AbstractBeyoğlu’nun Gece Yaşamı ve Neoliberal İktidar Teknolojileri

Haktan Ural

Özet & Abstract


“Konstantinopolis Nasıl Görülebilir?” Ondokuzuncu Yüzyıl Seyahatnamelerinde ve Rehber Kitaplarında İstanbul

Sibel Acar

Özet & Abstract


Bir Kolektif Bellek Hikâyesi: Trabzon Tekel Binası ve Çevresinin Anlattıkları

Gürkan Topaloğlu - Asu Beşgen

Özet & Abstract