Beyoğlu’nun Gece Yaşamı ve Neoliberal İktidar Teknolojileri

Haktan Ural

Beyoğlu – özellikle, kökenleri 19. yüzyıla dayanan canlı bir kent yaşamının mekânı olan İstiklal Caddesi’ne ev sahipliği yapması nedeniyle- kentin en önemli sosyal ve kültürel merkezlerinden birisidir; bu nedenle, İstanbul’un küresel rekabet edebilirliğinin artırılması ve sermaye yatırımları için daha çekici bir kent olarak yeniden yapılandırılmasında Beyoğlu’na çok önemli bir rol biçilmektedir. Bu çalışmada, Beyoğlu’nda hüküm süren bu girişimci kent yönetimi bölgenin eğlence yaşamı bağlamında mercek altına alınmaktadır. Yönetimsellik incelemelerinin kavramsal araçları kullanılarak, neoliberal kentsel yönetim rejiminin hangi iktidar teknolojileriyle gece yaşamına ve eğlence mekânlarına tesir ettiği incelenmektedir. Beyoğlu’ndaki eğlence yaşamına sirayet eden neoliberal dönüşümün gece yaşamında sorumlulaştırılmış neoliberal özneler ürettiği savunulmaktadır. Neoliberal öznelliklerin imal edilmesinde güvenlik, hukuk ve disiplin mekanizmalarının birlikte devreye sokulduğu ortaya konulmaktadır. Beyoğlu’nda hüküm süren turizm odaklı ve ayrıcalıklı sınıflara hitap eden bir kentsel çevre yaratma vizyonunun gece yaşamında radikal bir dönüşümü tetiklediği ve bu dönüşümün karmaşık iktidar ilişkileriyle gerçekleştirildiği ileri sürülmektedir. Bu kapsamda, bölgenin yönetim rejimi, eğlence sektörünün aktörlerini kendileriyle ve mekânlarıyla yaratıcı bir ilişki kurarak Beyoğlu’nun yeni ekonomisine uyumlu hale getirmekle sorumlulaştırmaktadır. Bu sayede, turistlere ve üst gelir gruplarına hitap eden tüketim mekânlarının genişlemesi söz konusu olmaktadır. Bununla birlikte, çeşitli yasal düzenlemeler ve zabıta güçlerinin zora dayalı uygulamaları Beyoğlu’nun ‘yeni’ çehresine uymayan unsurlar üzerinde dışsal bir güç tatbik etmektedir. Böylelikle, Beyoğlu’nun eğlence yaşamına tesir eden neoliberal dönüşüm hem üretken hem de yıkıcı iktidar ilişkilerinin bir arada etki ettiği karmaşık iktidar ilişkileri ağıyla gerçekleşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Neoliberalizm, Eğlence, Yönetimsellik, İktidar, Beyoğlu

*Nightlife in Beyoglu and Technologies of Neoliberal Power

Beyoğlu –as a historical leisure zone owing to a convivial urban image due to the fact that the district hosts Istiklal Avenue- is one of the most significant social and cultural hub of the city. On that account, Beyoglu plays an indispensible role in the city’s government regimes that prioritize increasing Istanbul’s competitiveness and attractiveness to attract global flows of capital. In this study, I examine how entertainment life is structured by such urban government regimes in Beyoglu. By utilizing the conceptual tools of governmentality studies, I aim to understand the ways that Technologies of neoliberal government have an influence on nightlife and entertainment venues. I suggest that the neoliberal transformation cultivates and promotes neoliberal subjects in Beyoglu’s entertainment life. In production of such subjects, a complex set of power relations combined by security, juridical and disciplinary apparatuses play a role. In this way, an urban government regime that put forward a vision to establish tourism-based urban economy serving for affluent groups are put into practice in Beyoğlu. This government regime makes the actors of nightlife in Beyoglu responsible to adjust themselves to the precepts of neoliberal economy. For doing so, the actors are responsibilized to have an active and creative relationship with themselves. By that means, the spaces of nightlife serving for affluent groups are liable to extend. Besides, certain legislations and municipal police forces are also prevalent to exercise coercive power over spaces of nightlife that are not conforming to the neoliberal urban economy. From this vantage point, this study argues that neoliberal transformation that permeates into the entertainment life is jointly actualized through disruptive and productive faces of power relations.

Keywords: Neoliberalism, Entertainment, Governmentality, Power, Beyoğlu