24. Sayı tam metin için resme tıklayınız!
 

Shaping the City: Three Urban Events in Istanbul

Chris Houston

 


Türkiye’de Kentsel Dönüşümün Dönüşümü: Kurumsal Bir Açıklama Denemesi

Tuna Kuyucu


İnsani Gelişme Endeksi ve Alt Endekslerinin Türkiye’deki İller İçin Ölçülmesi ve Analizi

Volkan İdris Sarı - Mustafa Caner Meydan


Türkiye’de Belediyelerin Mevcut Kentsel Dönüşüm Uygulamalarına Yönelik Tutumları: İstanbul İlçe Belediyeleri Üzerine Bir Araştırma

Onur Kemal Yılmaz- Recep Bozdoğan


İlişkiselliğin İki Yönü: Şehir ve Beden

Yaylagül Ceran Karataş


Diyarbakır’ın Yatayda Gelişen Dışa Kapalı Konut Yerleşmelerinde Yaşam Alanı Memnuniyeti

Ayhan Bekleyen - Bahar Aras Baylan


Evsizlik ve Evsizliği Açıklayan Teoriler

Meryem Küçük


Kent Hastanelerinde Açık Alan Kullanım İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve Açık Alan Tasarım İlkeleri

Nilüfer GürerYarı-Sömürgeleşme ve Çevreleşme Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Kentsel Formasyon: Sınıfsal Yapı, Beledi Hizmetler ve Kent İşlevleri

Aygül Kılınç


Yerel Yönetimler İçin Kentlerde “Yerel Suç Önleme Programı”

Mehmet Murat Payam


Postyapısalcı Anarşizm ve Ekoloji

Seçil Mine Türk


Mekânsal Semiyotik ve Politik Semantik Açısından Kentsel Metnin Dönüşümü: Nevşehir’de Kamusal Mekân İsimlendirmeleri Örneği

Nejdet Özberk


Simüle Edilen Toplumsal Mekân/Kentsel Mekân: Çocuk Şehri Temalı Eğlence Merkezleri

Nazife Gürhan


İş-Aile Çatışmasının İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Turizm Sektöründe Bir Araştırma: Edremit Körfezi Örneği

Ergün Kara

Kitap Eleştirisi-

Hubbard, P. (2017). The Battle for the High Street: Retail Gentrification, Class and Disgust. Londra: Palgrave Macmillan.

Meriç kırmızı