3. Sayı tam metin için resme tıklayınız!
İçindekilerMakaleler-


Kent Kimliğine Bütüncül Bir Bakış

Derya Oktay

Özet & Abstract


Sosyal Düşüncede Kent Kimliği

Nuri Bilgin

Özet & Abstract


Küreselleşme, Kent ve Kültür

Şerife Geniş

Özet & Abstract


Yerel Kimliğin Mekânsal Temsili ve Québec Kentinde Korunması

Meltem Uçar - Mert N. Rifaioğlu

Özet & Abstract


Küresel Kent, Kentsel Markalaşma ve Yok-Mekân İlişkileri

Gaye B. Özerk - Berrin A. Yüksekli

Özet & Abstract


Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği

Şevket E. Kızılay

Özet & Abstract


Tüm ‘Öteki’lerin Kenti

Öze Uluengin

Özet & Abstract


Yok-Yer, Yersizleşme ve Yersizyurtsuzluk Kavramları Üzerine Bir Sorgulama

Özlem Berber

Özet & AbstractKent İmajı Yaratma Sürecinde Kentsel Tasarım ve Planlamanın Sorgulanması

Gözde Ekşioğlu Çetintahra 

Özet & Abstract


İktidarın Mekânı Olarak Bir “Ders” ve Öteki(ler) Olarak “Öğrenciler”

Hakkı Yırtıcı

Özet & AbstractPeyami Safa’nın Romanlarında Parçalanan Modern Kent

S. Elif Aksoy

Özet & Abstract


Kamusal Alanın Göz ile İnşası ve Gözden Düşüşü: Parisli Flaneur ve İstanbullu Bihruz Bey

Yılmaz Yıldırım

Özet & Abstract


Bir Göçmen Kenti Olarak Eskişehir ve Eskişehir’in Sosyo-Kültürel Yapısında Tatar Kimliği

Cemile Şahin

Özet & Abstract