8. Sayı tam metin için resme tıklayınız!
İçindekilerMakaleler-


Local Entrepreneurialism and State Rescaling in Turkey

Mustafa Kemal Bayırbağ

Özet & Abstract


Küresel ve Yerel Dinamikler Altında ‘Anadolu Kaplanı’ Kentleri

Tahire Erman

Özet & Abstract


City Museums and Globalization

Ayşe Nur Şenel

Özet & Abstract


Yaratıcılık, Yaratıcı Stratejiler ve Anadolu Kentleri: Kayseri Üzerinden bir Değerlendirme

Hayat Zengin - Gökçen Kılınç Ürkmez

Özet & Abstract


Branded or Scarred: Antalya’s Representation in the Global Market

Reyhan Varlı Görk

Özet & Abstract


Kentin Pazarlama ve Markalaşmasına Yönelik Eylemlerin Turizme Etkilerinin Eskişehir Örneğinde İncelenmesi

Sevin Aksoylu

Özet & Abstract


Kent Markalamasında Konya ve Mevlana Örneği

Özgür Sarı

Özet & Abstract


Denizli Tekstil Sanayi: Yerel Kalkınmada Bir Başarı Hikâyesi mi?

Çiğdem Varol - Tanyel Eceral

Özet & Abstract


Küreselleşmenin Artan Etkisinde Denizli

Pınar Savaş Yavuzçehre

Özet & Abstract


Bursa’da 1960 Sonrası Kentsel Dönüşüm: Emek ve Akpınar Mahalleleri Örneği

Sebla Arın

Özet & AbstractYardımlaşma ve Dayanışma Ağlarını Bir Kent Yoksulluğu Örneği Üzerinden Okumak: Konya

Abdullah Topçuoğlu - Gamze Aksan

Özet & Abstract


Neo-Liberal Belediyecilik ve Malatya Belediyesi Örneği

Murat Sezik

Özet & Abstract