İDEALKENT Kent Araştırmaları Dergisi, kenti hem disipliner hem de disiplinler arası bir yaklaşımla ele alan bir kentleşme dergisidir. İDEALKENT, Kentin analizinde temel bilim alanları ve yaklaşımları olan mimarlık, şehir planlama, yerel yönetimlerin yanı sıra tarih, sosyoloji, yerel siyaset, antropoloji, sanat tarihi, arkeoloji, kültürel çalışmalar, coğrafya ve kentsel değerlendirmeye konu olan her tür bilimsel yaklaşımı kenti anlamada anlamlı bulmaktadır. Bu amaca yönelik olarak üretilen kuramsal ve uygulamalı özgün çalışmaları yayımlamayı kendisine ilke edinen İDEALKENT bu çerçevedeki sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan tüm çalışmalara açıktır.

 Akademik, hakemli bir dergi olarak 2010’da yayın hayatına başlayan İDEALKENT, 2018 yayın yılından itibaren açık erişim (open journal) politikasını benimseme kararı almıştır. Elektronik ortamlara göre basılı kopyalar üzerinden okuyucuya ulaşmanın giderek zorlaştığı günümüzde dergi olarak açık erişim politikasına geçmeyi okuyucularımıza olan sorumluluğumuzun bir parçası olarak görüyoruz.

 Küreselleşmenin hızlandığı günümüz dünyasında bilginin transferini artık basılı kağıtlar üzerinden gerçekleştirmenin son derece güç olduğunu herkes kabul etmekte. Basılı dergi kopyalarını belki de artık nostaljik bir öğe olarak kabullenmekten başka çaremiz kalmayacak. İDEALKENT dergisi 2018 yılından itibaren bilgi transferinin daha kolay olmasını umduğu için, kentlerimizin gün geçtikçe sorunlarının kartopu gibi büyüdüğü bir süreçte daha iyiye, yani “ideal kent”e dair olan bu ütopyaya bir nebze de olsa yakın durmak için açık erişim politikasını benimsiyor. Bu kapsamda öncelikle bu güne kadar basılı olarak yayınlanan bütün sayılarımız (11. Sayı hariç) internet ortamına aktarılmıştır.  

 Bugüne kadar katkı sunmak isteyen herkesin katkısına açık olmaya önem veren İDEALKENT  bundan sonra da bu açıklığını devam ettirme konusunda hassas davranacaktır. Kente ait olana küçük de olsa katkı sunmak isteyenlere imece yöntemi sıcaklığı ile yaklaşmaktayız.

 İDEALKENT, artık kentleşme literatüründeki kavramsal şemada ana kulvarlarda alan editörlüğü yöntemini benimseyerek hakem süreçlerini daha nitelikli, daha şeffaf ve daha sürdürülebilir kılmayı amaçlamaktadır.

 2016 yılının son sayısından bu yana ULAKBİM TR Dizin tarafından taranan İDEALKENT dergisi zamanla önemli Uluslararası Indexlerde de taranacaktır.

 Bugüne kadar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında yayınlanan ve her sayısında bir dosya konusu kapsamlı bir şekilde ele alınan İDEALKENT 2018 yılından itibaren Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayınlanacak ve dosya dışı makalelerinde ağırlığı artacaktır. Derginin kavramsal şeması içinde yer alan alanların tamamında her sayıda makale kabulü yapılacaktır.

 “Kör hakem” yöntemini mail üzerinden sürdürmüş olan İDEALKENT dergisi 2018 yılından itibaren DergiPark makale yönetim sistemi üzerinden hakem süreçlerini yürütülecektir.  Bu şekilde yazar makalesinin hangi aşamada olduğunu daha kolay öğrenecek, makale yoğunluğundan kaynaklı gecikmeler daha da azaltılacaktır.

 Kentleşme bilim alanında bilginin etkileşimini güçlendirmek ve arttırmak amacıyla İngilizce yazılmış makalelere yayın süreçlerimizde yine her zamanki gibi önem vereceğiz. Bu amaçla Türkçe olarak yayınladığımız makalelerde de 900-1000 kelimelik genişletilmiş İngilizce Özete (Extended Abstract) yer vereceğiz.

 Kentsel yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunacağına inandığımız her çalışma İDEALKENT için önemlidir…