• Ø İDEALKENT’e makale çalışmaları sadece Makale Gönder menüsü üzerinden kabul edilir. Mail üzerinden gönderilen makaleler dergi tarafından gündeme alınmayacaktır.

 • Ø İDEALKENT’e gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaleler APA’6.0 Publication Manual (http://www.apa.org) yayın biçimine uygun olarak hazırlanmalıdır.

 • Ø İDEALKENT’e gönderilen yazılar için bir sayfa sınırlaması yoktur. Ancak, yazıların 4000-7000 arası kelime sayısında olması tercih q edilmektedir. Gerekli kısaltma ve uzatmalar yazarla iletişim içinde yapılabilir.

 • Ø Makaleler Türkçe ya da İngilizce olarak yazılabilir. Makalenin her biri 150-200 kelime aralığını aşmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce yazılmış Öz ve Abstract’ı, İDEALKENT makale şablonunda yer aldığı biçimde verilmelidir. Yazının başlığı kısa olmalı ve 15 sözcüğü geçmemelidir. Ayrıca 3–5 arasında Anahtar Sözcükler ve Keywords verilmelidir.

 • Ø Araştırma makalelerinde problem giriş bölümü içinde açıkça belirtilmelidir. Giriş bölümünü sırasıyla yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümleri izlemelidir. Deneme-derleme türü makalelerdeki bölüm başlıkları ise içeriğe uygun olarak belirlenmelidir.

 • Ø Makalelerin İDEALKENT yazım kurallarına (APA 6) uygun olarak hazırlanmış olması ve ilk sayfa hariç makalenin herhangi bir alanına yazar isim ve adresleri yazılmaksızın sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

 • Ø Dergiye gönderilen makalelerin değerlendirmeye alınması için ön değerlendirme aşamasında mutlaka aranan şekilsel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

 1. Makale yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır (Kelime aralıklarından atıf ve kaynakça yazımına kadar bütün detaylar yazım kurallarına uygun olmalıdır).
 2. Dergiye gönderilen çalışma Makale şablonuna yüklenerek gönderilmelidir.
 3.  Makale Genişletilmiş İngilizce Özet (Extended Abstract) ile birlikte gönderilmelidir.
 4.  Makale ile birlikte İntihal Denetim Raporu mutlaka gönderilmelidir.
 5.  Makale telif ve etik sözleşmesi mutlaka doldurulmalıdır.